X
Wood Sage & Sea Salt Cologne

Wood Sage & Sea Salt Cologne

หลีกเร้นจากความวุ่นวาย ไปพบกับที่แห่งความสงบที่มีเพียงเสียงกระซิบของคลื่น และสายลม บนหาดสีขาว ความสดชื่นจากซีซอลท์ ละอองความหอม ปลุกชีวิตชีวาและจิตวิญญาณด้วยแร่และหินผาของชายฝั่งอังกฤษ บรรยากาศแห่งธรรมชาติ ราวกับอยู่ในความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าติดชายทะเล เปี่ยมสุข สงบ ผ่อนคลาย
  • email
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Instagram
Customer Stories