X
Rose Blush Cologne

Rose Blush Cologne

Limited-Edition

กลีบกุหลาบที่บอบบางถูกจับมาใส่ไว้ในเยลลี่แสนอร่อย เสน่ห์ของกลีบดอกสีชมพูระเรื่อคือแรงบันดาลใจของสูตรการถนอมอาหารที่ล้ำค่า ใบเบซิลที่เจิดจ้าและกลิ่นหอมชุ่มฉ่ำของลิ้นจี่เติมลูกเล่นที่ทันสมัยให้กับกลิ่นหอมฟลอรัลอันงดงามให้ผลิบานอยู่ภายใต้อ้อมกอดของไวท์มัสก์ที่นุ่มนวลชวนฝัน
  • email
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Instagram
Customer Stories