WELCOME
To The World Of
Jo Malone London

ขอต้อนรับคุณลูกค้าใหม่เข้าสู่
โจ มาโลน ลอนดอน ออนไลน์ บูทีค
เมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆมูลค่า 3,500 บาทขึ้นไป
เลือกรับข้อเสนอสุดพิเศษที่คุณสามารถเลือกเองได้


ข้อเสนอที่ 1
เลือกรับส่วนลด 10 %
เมื่อกรอกรหัส “Welcome10”

ข้อเสนอที่ 2
เลือกรับของขวัญสุดพิเศษ 2 ชิ้น
เมื่อกรอกรหัส “Deluxe”


ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคมนี้เท่านั้น

SHOP NOW


เงื่อนไขกิจกรรม

* ชุดของขวัญพิเศษมีจำนวนจำกัด

*โจ มาโลน ลอนดอนขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลิกข้อเสนอดังกล่าวโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*ของสมนาคุณมีจำนวนจำกัด
ในกรณีที่ของสมนาคุณหมด

*ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเป็นของ
สมนาคุณรายการอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่า
กับของสมนาคุณชุดเดิมโดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า สามารถตรวจสอบ
ในตะกร้าสินค้าก่อนชำระเงินค่าสินค้า

*สงวนสิทธิ์การจัดส่งกล่องลิมิเต็ด เอดิชั่น
จาก Lavenderland Collection
ทุกการสั่งซื้อบนโจ มาโลน ลอนดอน ออนไลน์ บูทีค

*ลูกค้าสามารถเลือกของขวัญพิเศษ 2 ชิ้นหลัง
จากกดปุ่ม “ดำเนินการชำระเงิน” เรียบร้อยแล้ว